Avgifter

  
Sjuksköterskebesök100:-
Blodtryckskontroll100:-
Provtagning100:-
Såromläggning 100:-
Flyg privat1875:-inkl moms och EKG
Läkarbesök200:-
Flyg kommersiell2413:-inkl moms och EKG
Säsongsinfluensavaccination, EJ riskgrupp250:-
Havrix barn, (hepatit A) 2 tillfällen 380:- / spruta
Havrix vuxen,(hepatit A) 2 tillfällen440:- / spruta
12