Om Söndrumskliniken

Söndrumskliniken är en allmän läkarpraktik som primärt tar
hand om och behandlar de vanligaste sjukdomarna.
Vi har god kontakt med andra specialister om specialist
vård behövs.

Du kan komma till Söndrumskliniken och vaccinera dig.

Dr Gunnar Wahlberg har flygläkarkompetens får utfördande
av flygintyg klass 1 och 2.

Söndrumskliniken har vårdöverenskommelse med
landstinget och ingår i vårdval Halland.